Materiały szkoleniowe z seminarium, które odbyło się w Bibliotece Politechniki Łódzkiej jesienią 2016 roku.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z Ochrony Własności Przemysłowej i umiejętności wyszukiwania patentów z dostępnych baz na stronie Urzędu Patentowego RP.

Celem kursu jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje biblioteka szkoły wyższej oraz z metodami wyszukiwania literatury. Kurs służy również do zaliczenia przedmiotu przedmiotu "Szkolenie biblioteczne", który jest obowiązkowy dla 1. roku studiów I oraz II stopnia PŁ. Studenci I roku zapisywani są do kursu automatycznie. Inni proszeni są o kontakt z nauczycielem prowadzącym (widocznym w indeksie).

Kontakt: opi@lib.p.lodz.pl

What should our students know? The aim of this course is to provide our first-time users with most important information about the Lodz University of Technology (LUT) Library System, library’s services and collections and – in general – of how to use the library.

This training will guide you through all library floors, all printed collections and electronic resources, study and lounge areas, open spaces and electronic facilities for users. It will also give you knowledge of how to use library’s computer catalog, how to search through our licensed electronic databases, e-book collections and subscribed e-journals.  It will explain how to get access to all collections to use them inside and outside the library.


1st –10th September - the quiz will be open

Key: library1

Aut.: Oddział Promocji i Informacji Biblioteki PŁ: opi@lib.p.lodz.pl

Kurs „Bibliometra - cytowania” adresowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej.

Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji oraz oznaczania indeksu Hirscha, a także ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu dla  publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych.

Strefa pracowników Biblioteki PŁ