Czwarty sezon wykładów realizowanych w semestrze zimowym to 8 prelekcji w okresie od 14 marca 2018 do 23 maja 2018. Wykłady prowadzone przez przedstawicieli przedsiębiorstw z Klastra będą odbywać się w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI, budynek B19) w środy od godziny 15.15.

Przedmiot pomocniczy dotyczący nowych kierunków opracowywanych w ramach PO WER

Trzeci sezon wykładów realizowanych w semestrze zimowym to 9 prelekcji w okresie od 8 marca 2017 do 7 czerwca 2017. Wykłady prowadzone przez przedstawicieli przedsiębiorstw z Klastra będą odbywać się w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI, budynek B19) w środy od godziny 15.15.

Drugi sezon wykładów realizowanych w semestrze zimowym to 9 prelekcji w okresie od 12 października 2016 do 11 stycznia 2017. Wykłady prowadzone przez przedstawicieli przedsiębiorstw z Klastra będą odbywać się w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI, budynek B19) w środy od godziny 15.15.

Przez 90 minut wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać wykładów na temat technologii i środowisk wykorzystywanych przez największych pracodawców branży ICT w regionie łódzkim, wraz z przykładami praktycznych zastosowań. Wykłady poprowadzą specjaliści z firm, którzy na co dzień  wykorzystują dane zagadnienia w swojej pracy. Po każdym wykładzie przewidziana jest sesja pytań i czas na dyskusję.

Pierwszy sezon wykładów realizowanych w semestrze letnim to 11 prelekcji w okresie od 16 marca do 9 czerwca. Wykłady prowadzone przez przedstawicieli przedsiębiorstw z Klastra będą odbywać się w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej (CTI, budynek B19) w środy od godziny 15.00.

Przez 90 minut wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać wykładów na temat technologii i środowisk wykorzystywanych przez największych pracodawców branży ICT w regionie łódzkim, wraz z przykładami praktycznych zastosowań. Wykłady poprowadzą specjaliści z firm, którzy na co dzień  wykorzystują dane zagadnienia w swojej pracy. Po każdym wykładzie przewidziana jest sesja pytań i czas na dyskusję.