Materiały szkoleniowe z seminarium, które odbyło się w Bibliotece Politechniki Łódzkiej jesienią 2016 roku.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z Ochrony Własności Przemysłowej i umiejętności wyszukiwania patentów z dostępnych baz na stronie Urzędu Patentowego RP.

Celem kursu jest zapoznanie studentów rozpoczynających studia w PŁ z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje biblioteka szkoły wyższej oraz z metodami wyszukiwania literatury. Kurs służy również do zaliczenia przedmiotu przedmiotu "Szkolenie biblioteczne", który jest obowiązkowy dla 1. roku studiów I oraz II stopnia PŁ. Test będzie ponownie otwarty w dniach 1-10 września 2017.
Zapraszamy także do zapoznania się z Informatorem dla studentów (nie wymaga logowania) http://informator.p.lodz.pl

What should our students know? The aim of this course is to provide our first-time users with most important information about the Lodz University of Technology (LUT) Library System, library’s services and collections and – in general – of how to use the library.

This training will guide you through all library floors, all printed collections and electronic resources, study and lounge areas, open spaces and electronic facilities for users. It will also give you knowledge of how to use library’s computer catalog, how to search through our licensed electronic databases, e-book collections and subscribed e-journals.  It will explain how to get access to all collections to use them inside and outside the library.

The quiz
1st -10th September 2017 -- the quiz wil be open

Key: library1

Aut.: Oddział Promocji i Informacji Biblioteki PŁ: opi@lib.p.lodz.pl

W kursie „Prawo autorskie dla studentów” zostaną omówione wybrane aspekty prawa autorskiego przydatne zarówno studentom studiów zaocznych, jak i stacjonarnych, którzy w procesie uczenia wykorzystują liczne źródła internetowe na co dzień. Za materiały przykładowe do omawianych terminów i zagadnień posłużą m.in. obiekty cyfrowe udostępniane w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA. Głównym celem tych działań jest zwiększenie świadomości prawnoautorskiej wśród studentów – jakie są ich prawa i obowiązki – jako twórców sprawozdań laboratoryjnych czy innych opracowań oraz jako potencjalnych autorów prac inżynierskich lub magisterskich. Materiał kursu obejmuje szereg zagadnień związanych pośrednio i bezpośrednio m.in. z obowiązującą ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, z kodeksem cywilnym oraz uchwałą Senatu PŁ nr 2/2013. Uzupełnieniem kursu jest moduł dotyczący rodzajów licencji na oprogramowanie komputerowe dedykowany nie tylko studentom kierunków informatycznych.

Kurs „Bibliometra - cytowania” adresowany jest do doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Łódzkiej.

Celem kursu jest przedstawienie metod i narzędzi wykorzystywanych do analizy cytowań publikacji oraz oznaczania indeksu Hirscha, a także ustalenia wskaźnika Impact Factor i kwartylu dla  publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych.

Strefa pracowników Biblioteki PŁ