Zadania projektu Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkej

 1. Platforma WIKAMP uzupełnia istniejące na Politechnice Łódzkiej systemy obsługi studentów o funkcjonalności wspierania kształcenia poprzez nauczanie hybrydowe. Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie istniejących systemów i integracja z istniejącymi usługami.
 2. Podstawowm zadaniem systemu Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej (WIKAMP) jest prezentacja materiałów dydaktycznych, organizowanie i rozliczanie różnorodnych aktywności użytkowników, a także ocenianie globalnych i indywidualnych efektów kształcenia na poziomie przedmiotu. System dostarcza informacji niezbędnych dla rozliczania indywidualnej ścieżki kształcenia studenta. Rozliczanie studenta z przebiegu całości kształcenia (wielu przedmiotów) jest zadaniem innych systemów działających w ramach PŁ, Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej jest tu jedynie dostawcą informacji o dokonaniach studentów w ramach poszczególnych przedmiotów (szkoleń, kursów).
 3. WIKAMP jest systemem otwartym, umożliwiającym integrację z działającymi dotychczas na Politechnice Łódzkiej, bądź tworzonymi w poszczególnych jednostkach systemami, przy wykorzystaniu ogólnoświatowych standardów SCORM, AICC lub IMS.
 4. WIKAMP zapewnia sprawną komunikację pomiędzy użytkownikami platformy na poziomie globalnym (wszyscy użytkownicy), przedmiotu (wszyscy zapisani na przedmiot), grupy studenckiej (wszyscy przypisani do grupy ćwiczeniowej) lub mieszanym.
 5. WIKAMP umożliwia udostępnianie firmom i instytucjom zewnętrznym wszystkich funkcjonalności wspomagających proces kształcenia, zarówno w formie nieodpłatnej jak i płatnej. Funkcjonalności te (np. kursy) mogą być wykorzystywane zarówno w konwencji klasycznego nauczania na odległość, jak i nowoczesnego nauczania hybrydowego.
 6. Podstawową platformą programową dla Wirtualnego Kampusu Politechniki Łódzkiej jest system typu open source znany pod nazwą Moodle, wzbogacony o doświadczenia i oprogramowanie wytworzone w Instytucie Informatyki PŁ.
 7. Warstwa prezentacji interfejsu użytkownika WIKAMP odzwierciedla istniejącą zdecentralizowaną strukturę zarządzania Politechniki Łódzkiej. Każdy Wydział jest reprezentowany na platformie poprzez Wirtualny Wydział WIKAMP, posiadający własny adres domenowy i grupujący podległe mu kierunki studiów. W przestrzeniach wirtualnych każdego Wydziału znajdują się przedmioty za które jest on odpowiedzialny.

 Schemat organizacyjny systemu WIKAMP

Użytkownikami systemu są:

 • studenci Politechniki Łódzkiej lub dowolnej uczelni, która jest podłączona do Wirtualnego Kampusu,
 • pracownicy Politechniki Łódzkiej lub dowolnej uczelni która jest podłączona do Wirtualnego Kampusu,
 • uczniowie i nauczyciele szkół średnich dla których utworzono przestrzenie wirtualne w Wirtualnym Kampusie,
 • słuchacze i instruktorzy innych jednostek dydaktycznych dla których utworzono przestrzenie wirtualne w Wirtualnym Kampusie,
 • użytkownicy komercyjnych zastosowań platformy, udostępnianych firmom i instytucjom zewnętrznych.
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 maja 2015, 11:37