Wnioski o zakładanie przedmiotu mogą składać tylko wykładowcy PŁ.

Jak założyć przedmiot?

Wirtualny Kampus PŁ umożliwia:

  1. Prowadzenia zajęć w systemie blended learning zgodnie z poniższym zarządzeniem:

    Zarządzenie Rektora PŁ w sprawie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  1. Zamieszczanie na platformie materiałów wspomagających tradycyjny proces dydaktyczny (prezentacji multimedialnych, dokumentów PDF, Word etc.) - w ilości i formie zależnej wyłącznie od prowadzącego zajęcia.

Wszystkie przedmioty dla poszczególnych wydziałów i jednostek PŁ są sukcesywnie zakładane przez Centrum WIKAMP. Jeśli Państwa przedmiot nie został jeszcze założony prosimy o złożenie wniosku postępując zgodnie z elektronicznym systemem wnioskowania o przedmioty.

 

Adresy platform edukacyjnych PŁ:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Chemiczny

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Wydział Mechaniczny

Wydział Organizacji i Zarządzania

Studium Języków Obcych

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Ostatnia modyfikacja: środa, 9 października 2013, 08:43