Hasło umożliwia zalogowanie się do Platformy Wikamp, Poczty elektronicznej oraz Serwisu WebDziekanat.

Po zalogowaniu się do platformy Wikamp można zmienić wygenerowane przez system hasło. 

Uwaga! Jeśli czytasz tę instrukcję zostałeś przeniesiony ze swojego macierzystego wirtualnego wydziału na wirtualne Centrum WIKAMP. Hasło będziesz mógł zmienić po powrocie na swój wirtualny wydział. Możesz wrócić np. klikając w menu na Wirtualne Wydziały (menu będzie widoczne po zalogowaniu) i klikając w klawisz Wróć do...

1. Aby zmienić hasło należy zalogować się do platformy, np. przez stronę  https://edu.p.lodz.pl.


2.
 Rozwijamy menu znajdujące się obok imienia nazwiska (1) i z rozwiniętej listy wybieramy Ustawienia (2). 


3. 
Na stronie Ustawienia wybieramy klawisz Zmień hasło.


4
. W kolejnym etapie wypełniamy pola zmiany hasła:

Bieżące hasło – należy wpisać hasło, które obecnie jest używane do logowania.
Nowe hasło – należy wpisać nowe hasło.

Uwaga! Hasło nie powinno zawierać polskich liter i musi składać się z co najmniej ośmiu znaków (w tym: minimum 
jedna cyfra, minimum jedna mała litera, minimum jedna duża litera, minimum jeden znak nie będący literą ani cyfrą).

Nowe hasło (ponownie) - dla potwierdzenia wpisujemy jeszcze raz nowe hasło.

Na koniec zapisujemy zmiany klawiszem Zapisz zmiany.*Ściągnij tę instrukcję jako pdf, klikając w link: Jak zmienić hasło?

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 lutego 2017, 14:26