Szkolenia dla Pracowników PŁ - 2018

 
Szkolenia
Centrum E-Learningu

 

Centrum E-Learningu prowadzi:

 

Szkolenie certyfikujące

 

Cz. 1.  Jak rozpocząć pracę z WIKAMP?  - szkolenie zakończone testem sprawdzającym wiedzę

Cz. 2   Wykład na platformie  szkolenie zakończone wykonaniem zadaniem certyfikującego

Szczegółowy opis szkoleń certyfikujących można uzyskać poprzez klikniecie na ich nazwę.

 

Warunki otrzymania certyfikatu:

Udział w obu szkoleniach oraz wykonanie zadań końcowych po każdym szkoleniu jest niezbędne do otrzymania certyfikatu uprawniającego do prowadzenia zajęć w systemie e-learningu zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

Osoby, które posiadają wiedzę z zakresu w/w szkoleń, zdobytą np. poprzez udział w szkoleniach odbywających się w poprzednich latach lub poprzez własne doświadczenia, nie mają obowiązku uczestnictwa w szkoleniu w celu uzyskania certyfikatu. Swoją wiedzę muszą jednak udokumentować poprzez wykonanie zadań końcowych (certyfikujących), które przewidziano po każdym szkoleniu.

Do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uprawnia również certyfikat otrzymany w ramach Projektu „Dydaktyka 2.0” – szkolenie 2.1 – e-learning.

 

 

 

Szkolenia dodatkowe:
  

Dla osób, które nie miały styczności z platformą WIKAMP lub chcą przypomnieć sobie podstawy funkcjonalności platformy:

1. Jak zamieszczać materiały dla studentów?

    Zakres tematyczny: podstawowe ustawienia przedmiotu, zapisy studentów, komunikacja ze studentami, zamieszczanie materiałów dla studentów.

2. Jak sprawdzić obecność i wystawić oceny?

    Zakres tematyczny: podstawowe ustawienia przedmiotu, zapisywanie studentów, utworzenie listy obecności , zdefiniowanie aktywności studenta, wstawienie oceny do dziennika, komunikacja ze studentami.

   

Dla osób znających podstawy funkcjonowania platformy Wikamp.

   

3. Przesyłanie sprawozdań i prac domowych.

    Zakres tematyczny: zadania, zapisywanie się studentów do grup, udostępnianie zadań i materiałów tylko wybranej grupie, wystawianie ocen, sprawdzanie obecności na zajęciach.

4. Organizacja pracy ze studentami.

    Zakres tematyczny: zapisywanie się studentów do grup, wybór tematów projektowych poprzez głosowanie, rezerwacja miejsc na egzaminy, ankieta.

5. Komunikacja ze studentami.

    Zakres tematyczny: forum dyskusyjne, ankiety i informacje zwrotne, głosowanie.

6. Przygotowanie testów zaliczeniowych cz.1

    Zakres tematyczny: przygotowanie testu z pytaniami typu prawda fałsz, jedno/wielokrotny wybór, wybierz brakujące słowa.

7. Przygotowanie testów zaliczeniowych cz.2

    Zakres tematyczny: omówienie pozostałych typów pytań nie uwzględnionych w cz.1 szkolenia z testów.

8. Organizacja terminów egzaminów.

    Zakres tematyczny: zapisywanie studentów, sprawdzanie obecności, komunikacja, ze studentami, wyznaczanie terminów egzaminacyjnych oraz ich rezerwacja.

9. Szkolenie indywidualne z wybranego przez pracownika tematu.

inne:

10. Pomoc w organizacji przedmiotu na platformie WIKAMP, w tym:

  • pomoc w organizacji zapisu studentów do przedmiotu
  • pomoc w umieszczeniu na platformie materiałów dla studentów,
  • doradztwo w zakresie doboru odpowiednich narzędzi potrzebnych do realizacji zamierzonych celów w pracy ze studentami oraz pomoc w ich wdrożeniu

 

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 25 stycznia 2018, 12:17