Jak zmodyfikować profil użytkownika?

>>Zobacz film<<

Profil użytkownika jest swego rodzaju wizytówką, którą będą widzieli studenci i pracownicy PŁ oraz inne osoby odwiedzające WIKAMP oraz Stronę Główną Politechniki Łódzkiej.
Aby wyświetlić i poprawić lub uzupełnić informacje zawarte w profilu postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

UWAGA: Aby wprowadzone w profilu zmiany stały się widoczne w uczelnianej wyszukiwarce pracowników, należy:

  1. Na stronie głównej swojego Wydziałowego portalu WIKAMP odnaleźć blok Wirtualne Wydziały (widoczny po prawej stronie dla zalogowanych użytkowników)
  2. Wybrać link adm przechodząc w ten sposób na portal informacyjny adm. Po przejściu na portal informacyjny wszelkie zmiany w profilu zostają zsynchronizowane z wyszukiwarką pracowników.

 

1. Zaloguj się do platformy WIKAMP

Wejdź na stronę https://edu.p.lodz.pl
Kliknij na opcję „Zaloguj się”:

Zaloguj się


W polu „Login” i „Hasło” wpisz dane do logowania - takie jak do poczty w domenie @p.lodz.pl

  

2. Kliknij na swoje imię i nazwisko, które pojawi się po zalogowaniu
w prawym górnym rogu ekranu. 


Kliknij

 

3. Następnie w bloku „Administracja” (blok ten znajduje się w lewym dolnym rogu przeglądarki internetowej) kliknij opcję „Modyfikuj profil”.

Modyfikuj profil

 

4. W polu „Opis” umieść informacje dla studentów lub innych pracowników PŁ.
Przykładowo mogą to być godziny konsultacji czy też godziny pracy.


Opis

 

5. Aby dodać zdjęcie kliknij w opcję „Dodaj”.

Uwaga! Maksymalny rozmiar plików dotyczy wszystkich plików umieszczanych na platformie WIKAMP. Aby profil działał poprawnie wskazane jest, aby zdjęcie było rozmiaru 100 x 100 pikseli.

Możesz również umieścić listę swoich zainteresowań w polu „Zainteresowania”.

Wybierz plik

 

6. Aby podać dane kontaktowe wypełnij takie pola jak „Adres”.

Na koniec kliknij klawisz „Zmień profil”, który znajduje się w lewym dolnym rogu.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 lipca 2015, 10:36