Procedura wydawania haseł


Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018 haseł dostępu do usług:

 • platforma WIKAMP
 • poczta studencka
 • WEBDziekanat
 • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

 

Procedura wydania pierwszego hasła dostępowego w dniach immatrykulacji

(obowiązująca studentów I roku w dniach 26.09.2017 – 10.10.2017 r. wyłącznie w celu uzyskania pierwszego hasła):

 1. Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) student I roku zgłasza się do gmachu Biblioteki PŁ (Budynek B22), ul. Wólczańska 223
 2. W Centrum E-Learningu PŁ (CEL) na II piętrze, student podchodzi do udostępnionego stanowiska komputerowego, przykłada ELS (legitymację studencką) do czytnika kart.
 3. Pobiera wydruk z hasłem z drukarki.
 4. W przypadku problemów (usterki techniczne, zgubienie wydruku z hasłem, zapomnienie hasła, itp.) - należy postępować według procedury głównej.
 5. Ustala się następujące dni i godziny wydawania haseł według procedury wstępnej:

  a)      26 września do 10 października: 9:00   – 17:00 (dni powszednie
  b)      30 września i 7 października: 9:00 – 15:00 (soboty)

 6. Preferowane dni wydawania haseł dla wydziałów:
 • 26 września: WEEIA, FTIMS, IFE (studenci z programu Erasmus)
 • 27 września: WEEIA, FTIMS, IFE (studenci z programu Erasmus)
 • 28 września: BAIS, Kolegium Gospodarki Przestrzennej
 • 29 września: MECHANICZNY, CHEMICZNY
 • 2 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY
 • 3 października: OIZ, WTMIWT, WIPOŚ, Kolegium Logistyki
 • 6 października: BINOŻ, Kolegium Towaroznawstwa, IFE

 

Procedura główna:

 1. Hasło dostępu do w/w usług student odbiera osobiście w ciągu całego roku akademickiego, w BOK Centrum E-Learningu PŁ (budynek Biblioteki PŁ, ul. Wólczańska 223, II piętro, p. 203) w godzinach dostępnych na stronie: http://edu.p.lodz.pl
 2. Hasła wydawane są na podstawie:

  a)      ważnej[i] legitymacji studenckiej PŁ, lub
  b)      aktualnego na dany semestr zaświadczenia z dziekanatu oraz dowodu tożsamości (nie dotyczy pierwszego hasła).

 3.  W przypadku, gdy student nie może osobiście zgłosić się do BOK Centrum E-Learningu po odbiór hasła stosuje się następującą procedurę:

a)      Student informuje właściwy dziekanat o braku możliwości osobistego odbioru hasła.

b)      Dziekanat zleca, poprzez funkcję HELP–Zgłoś problem na platformie WIKAMP, wygenerowanie hasła dostępu.

c)      BOK Centrum E-Learningu generuje hasło dostępu, zamyka je w kopercie oznaczonej nazwiskiem i numerem albumu i przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopertę do odpowiedniego dziekanatu PŁ.

d)     Dalsza obsługa zgłoszenia należy do odpowiedniego dziekanatu PŁ. Dziekanat powinien wydać hasło z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Procedury szczególne:

Dla studentów ośrodków zamiejscowych:

 1. W dziekanatach ośrodków zamiejscowych zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające na generowanie haseł dostępu.
 2. Hasła w punkcie zamiejscowym będą wydawanie w godzinach określonych przez kierowników tych punktów zgodnie z punktem 2 i 3 procedury głównej.

      


[i] Dopuszcza się wydanie hasła w terminie maksimum 1 miesiąca po upływie terminu ważności legitymacji

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 września 2017, 15:22