Procedura wydawania hasełProcedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ
haseł dostępu do usług:

  • platforma WIKAMP
  • poczta studencka
  • WEBDziekanat
  • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

Procedura aktywowania hasła dostępowego
(obowiązująca studentów I roku):

  1. Informacja o możliwości uaktywnienia konta jest wysyłana w formie SMS na numer podany przez studenta na etapie rekrutacji. (W przypadku zmiany numeru należy go uaktualnić w dziekanacie wydziału prowadzącego kierunek studiów).
  2. Po otrzymaniu SMS aktywowanie konta odbywa się pod adresem https://aktywacja.p.lodz.pl, w którym po zalogowaniu swoimi danymi rekrutacyjnymi, pojawi się dostęp do linku aktywacji konta uczelnianego.
  3. Aktywacja polega na podaniu własnego hasła do konta.

Identyfikatorem staje się nazwa użytkownika w postaci numeralbumu@edu.p.lodz.pl, oraz hasło podane podczas aktywacji.


Procedura wydawania haseł
dla studentów, którzy zagubili lub zapomnieli hasło:

a) Student zgłasza do dziekanatu, prośbę o nowe hasło.
b) Dziekanat po zweryfikowaniu danych studenta wraz z numerem telefonu, przesyła wniosek o hasło z danymi studenta (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu komórkowego) na adres Centrum E-Learningu: bok@edu.p.lodz.pl.
c) Centrum E-Learningu wysyła hasło dostępowe poprzez wiadomość MMS na wskazany przez Dziekanat numer telefonu.


Ostatnia modyfikacja: czwartek, 25 lutego 2021, 20:20