Procedura wydawania haseł

Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2018/2019 haseł dostępu do usług:

 • platforma WIKAMP
 • poczta studencka
 • WEBDziekanat
 • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

 

Procedura wydania pierwszego hasła dostępowego w dniach immatrykulacji

(obowiązująca studentów I roku w dniach 27.09.2018 – 12.10.2018 r. wyłącznie w celu uzyskania pierwszego hasła):

 1. Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) student I roku zgłasza się do gmachu Biblioteki PŁ (Budynek B22), ul. Wólczańska 223
 2. W Centrum E-Learningu PŁ (CEL) na II piętrze, student podchodzi do udostępnionego stanowiska komputerowego, przykłada ELS (legitymację studencką) do czytnika kart.
 3. Pobiera wydruk z hasłem z drukarki.
 4. W przypadku problemów (usterki techniczne, zgubienie wydruku z hasłem, zapomnienie hasła, itp.) - należy postępować według procedury głównej.
 5. Ustala się następujące dni i godziny wydawania haseł według procedury wstępnej:

        a)   27 września do 12 października: 900 – 1700 (dni powszednie)

        b)   6 i 13 października: 900 – 1500 (soboty)


     6. Preferowane dni wydawania haseł dla wydziałów:

 • 27 września: WEEIA, CHEMICZNY
 • 28 września: WEEIA, CHEMICZNY, BAIS
 • 1 października: WZIP, BAIS, Kolegium Gospodarki Przestrzennej,
 • 2 października: MECHANICZNY, WZIP, WTMIWT, Kolegium Towaroznawstwa
 • 3 października: FTIMS, MECHANICZNY
 • 4 października: WIPOŚ, BINOŻ, IFE, FTIMS,
 • 5 października: WIPOŚ, BINOŻ, IFE
 • 8 października: studenci z programu ErasmusProcedura główna:

 1. Hasło dostępu do w/w usług student odbiera osobiście w ciągu całego roku akademickiego, w BOK Centrum E-Learningu PŁ (budynek B22, ul. Wólczańska 223, III piętro, p. 303) w godzinach dostępnych na stronie: http://edu.p.lodz.pl
 2. Hasła wydawane są na podstawie:

       a)      ważnej[i] legitymacji studenckiej PŁ, lub

       b)      aktualnego na dany semestr zaświadczenia z dziekanatu oraz dowodu tożsamości (nie dotyczy pierwszego hasła).


    3. W przypadku, gdy student nie może osobiście zgłosić się do BOK Centrum E-Learningu po odbiór hasła stosuje się następującą procedurę:

      a)      Student informuje właściwy dziekanat o braku możliwości osobistego odbioru hasła.

       b)      Dziekanat zleca, poprzez funkcję HELP–Zgłoś problem na platformie WIKAMP, wygenerowanie hasła dostępu.

       c)      BOK Centrum E-Learningu generuje hasło dostępu, zamyka je w kopercie oznaczonej nazwiskiem i numerem albumu i przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopertę do odpowiedniego dziekanatu PŁ.

       d)     Dalsza obsługa zgłoszenia należy do odpowiedniego dziekanatu PŁ. Dziekanat powinien wydać hasło z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.Procedury szczególne:

Dla studentów ośrodków zamiejscowych:

 1. W dziekanatach ośrodków zamiejscowych zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające na generowanie haseł dostępu.
 2. Hasła w punkcie zamiejscowym będą wydawanie w godzinach określonych przez kierowników tych punktów zgodnie z punktem 2 i 3 procedury głównej.

                                                       [i] Dopuszcza się wydanie hasła w terminie maksimum 1 miesiąca po upływie terminu ważności legitymacji

 

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 28 stycznia 2019, 12:41