Procedura wydawania haseł

Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ
w roku akademickim 2019/2020 haseł dostępu do usług:

 • platforma WIKAMP
 • poczta studencka
 • WEBDziekanat
 • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

 

Procedura wydania pierwszego hasła dostępowego w dniach immatrykulacji

(obowiązująca studentów I roku w dniach 30.09.2019 – 12.10.2019 r. wyłącznie w celu uzyskania pierwszego hasła):

 

 1. Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) student I roku zgłasza się do budynku B22), ul. Wólczańska 223
 2. W Centrum E-Learningu PŁ (CEL) na III piętrze, student podchodzi do udostępnionego stanowiska komputerowego, przykłada ELS (legitymację studencką) do czytnika kart.
 3. Pobiera wydruk z hasłem z drukarki.
 4. W przypadku problemów (usterki techniczne, zgubienie wydruku z hasłem, zapomnienie hasła, itp.) - należy postępować według procedury głównej.
 5. Ustala się następujące dni i godziny wydawania haseł według procedury wydania pierwszego hasła:

  a)      30 września do 12 października: 900 – 1700 (dni powszednie)

  b)      5 i 12 października: 900 – 1500 (soboty)

      
       6. Preferowane dni wydawania haseł dla wydziałów:

 30 września: WEEIA, WIPOŚ

 1 października: WEEIA, WIPOŚ

 2 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY

 3 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY, BINOŻ, BAIŚ, WTMiWT

 4 października: BINOŻ, BAIŚ, WTMiWT, FTIMS, IFE, WZIP, studenci z programu Erasmus

 7 października: FTIMS, IFE, WZIP, studenci z programu Erasmus

 

Procedura główna:

 1. Hasło dostępu do w/w usług student odbiera osobiście w ciągu całego roku akademickiego, w BOK Centrum E-Learningu PŁ (budynek B22, ul. Wólczańska 223, III piętro, pokój 303) w godzinach dostępnych na stronie: http://edu.p.lodz.pl
 2. Hasła wydawane są na podstawie:

 a)      ważnej[i] legitymacji studenckiej PŁ, lub

 b)      aktualnego na dany semestr zaświadczenia z dziekanatu oraz dowodu tożsamości (nie dotyczy pierwszego hasła)


      3. W przypadku, gdy student nie może osobiście zgłosić się do BOK Centrum E-Learningu PŁ po odbiór hasła stosuje się następującą procedurę:

 a)      Student informuje właściwy dziekanat o braku możliwości osobistego odbioru hasła.

 b)      Dziekanat zleca, poprzez funkcję HELP–Zgłoś problem na platformie WIKAMP, wygenerowanie hasła dostępu.

 c)      BOK Centrum E-Learningu generuje hasło dostępu, zamyka je w kopercie oznaczonej nazwiskiem i numerem albumu i przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopertę do odpowiedniego dziekanatu PŁ.

 d)     Dalsza obsługa zgłoszenia należy do odpowiedniego dziekanatu PŁ. Dziekanat powinien wydać hasło z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 [i] Dopuszcza się wydanie hasła w terminie maksimum 1 miesiąca po upływie terminu ważności legitymacji

Ostatnia modyfikacja: środa, 4 grudnia 2019, 09:57