Obraz dr inż. Marcin Kwapisz

Marcin Kwapisz

dr inż.

 • Zdalny użytkownik: Moodle
  Użytkownik zdalny - profil pobrano z FTIMS
 • Afiliacja do:
  I72

Konsultacje

 • URLOP 13.07 - 16.08

 • Konsultacje cykliczne

  Dzień tygodnia Początek Koniec Semestr Opis
  Wtorek 11:45 12:45 2020/21 Z MS Teams, proszę umawiać spotkanie w kalendarzu
  Niedziela 18:30 19:30 2020/21 Z Tylko niedziele zjazdowe. MS Teams, proszę umawiać spotkanie w kalendarzu.
 • Więcej o mnie

 • URLOP

  13.07 - 16.08

  Prace dyplomowe

  Dyplomantów proszę o kontakt e-mail, celem uzgodnienia terminów zakończenia pisania prac dyplomowych.

  Temat pracy dyplomowej w większości przypadków jest ustalany podczas rozmowy. Można oczywiście zaproponować własny temat pracy. Poniżej, przykładowe propozycje tematów

  Propozycje tematów:

  • Aplikacje bazujące na mikrousługach i kontenerach,
  • Systemy zarządzania aplikacjami rozproszonymi (np. Kubernetes)
  • Systemy typu serverless (Quarkus, Spring Boot, Microprofile, chmury AWS/Azure)
  • OpenShift (Kubernetes/Docker)
  • Niekanoniczne wzorce projektowe, np: CQRS, Event Sourcing
  • Wieloplatformowe szkielety aplikacyjne - tworzenie aplikacji w np. Apache Cordova/Ionic/Xamarin/Flutter
  • Nawigacja po wnętrzu budynku w urządzeniu mobilnym - np. wskazująca jak dojść do wybranej sali poprzez rozszerzoną rzeczywistość
  • Infrastruktura dla wirtualnych desktopów - aplikacja przechowuje informację o maszynie wirtualnej i zarządza nią, student podaje swoje dane uwierzytelniające, włączana jest jego maszyna i student jest do niej podłączany przez vnc. Po wylogowaniu maszyna jest wyłączana

  Preferowany zakres tematyczny prac:

  • Java,
  • Java EE/Jakarta EE,
  • JavaScript
  • aplikacje mobilne,
  • aplikacje biznesowe,
  • systemy rozproszone (chmury obliczeniowe),
  • integracja i skalowanie aplikacji
  • przetwarzanie dużych zbiorów danych
  • bazy danych SQL i noSQL

  Engineer and master thesis areas:

  • Java,
  • Java EE/Jakarta EE,
  • JavaScript
  • mobile applications,
  • business applications,
  • distributed systems and cloud computing
  • integration and scaling of applications
  • big data
  • SQL and noSQL databases

  Zwolnienia lekarskie/Sick leaves

  -------------------------