Obraz dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski

Zbigniew Wiśniewski

dr hab. inż.

  • Zdalny użytkownik: Moodle
    Użytkownik zdalny - profil pobrano z WZIP
  • Afiliacja do:
    K84

Więcej o mnie

  • Skills and qualifications

    Manufacturing Process Control: Variation Modeling and Control